lørdag 19. februar 2011

Nytt sykehus for UNN Narvik med fødeavdeling er en forutsetning for å kunne fortsette den gode utviklingen i Narvikregionen!


Næringslivet i Narvikregionen er i kraftig vekst og har fra år 2000 skapt 600 nye arbeidsplasser, dette uten at veksten i 2010 er tatt med. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest. Selvsagt må også vi beholde vår fødeavdeling som i følge helsetilsynet holder god kvalitet.

Fakta om næringslivet i Narvik:
Næringslivet i Narvik har de nærmeste to årene investeringsplaner for 2,755 milliarder. I tillegg kommer bygging av Hålogalandsbrua til 2,35 mrd og Northland sine planlagte utskipningsanlegg for jernmalm som er anslått til 1,5 mrd.

Les hele notatet fra Narvik og Ballangen Næringsforum - Til ordfører Karen M Kuvaas og helse og omsorgsministrer Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar