mandag 29. august 2011

Midlertidig endring for risikogravide ved Fødeavdelingen UNN Narvik

Info fra UNN
Statens helsetilsyn konkluderte i sommer med at UNN HF ikke sikret ivaretakelsen av det medisinskfaglige ansvaret overfor risikogravide ved føde- og gynekologisk avdeling ved Narvik sykehus i henhold til Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud-kvalitetskrav til fødselsomsorgen”.

Hovedbegrunnelsen er at UNN Narvik over lang tid bare har hatt 1,5 faste gynekologer ansatt og at en utstrakt bruk av korttidsvikarer ikke oppfattes som forsvarlig for risikogravide.

Det ble gitt varsel om at det var nødvendig å rette forholdene slik at tjenesten til de risikofødende er forsvarlig i henhold til gjeldene veileder for fødeavdelinger. Les alt her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar