torsdag 17. mars 2011

LOs fylkeskonferanse i Nordland krever at fødeavdeling ved Narvik sykehus opprettholdes!

Anita Fjellfoss
Sekretær LO Ofoten
Flere ganger etter at Foretaksmodellen ble innført, har Helse Nord forsøkt å endre fødeavdelingen ved Narvik Sykehus til fødestue. Dette vil føre til at ca 70% av de fødende i Ofoten må reise til Harstad eller Tromsø for å føde. Det vil heller ikke bli noen mulighet for keisersnitt.

Vi kan ikke se at det er gjort vurderinger som:
- Transportkostnader
- Alternativ transport ved uvær (stengte bruer, innstilte båter med mer)
  og vanskelige værforhold.
- Hvilke merutgifter vil befolkningen bli påført?
- Hvilke kalkulert risiko for mor og barn har man lagt til grunn?
- Hvordan ser egentlig samfunnsregnskapet ut i denne saken?
- Faglig er det heller ikke noe å hente på å gjøre fødeavdelingen i Narvik om til fødestue.
    LOs fylkeskonferanse i Nordland krever at fødeavdeling ved Narvik sykehus opprettholdes!

    Ingen kommentarer:

    Legg inn en kommentar