torsdag 3. mars 2011

Uttalelse fra samtlige partigrupper – Nordland fylkesting februar 2011

Bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland
-"Fylkestinget i Nordland kan ikke akseptere forslaget om å redusere fødetilbudet i Narvik og ved Lofoten sykehus. Det er fullt mulig å opprettholde disse funksjonene innenfor rammen av Helsedirektoratets nye krav til kvalitet i fødetilbudet.  Fylkestinget i Nordland ber at styret i Helse Nord og helseministeren sikrer dette."
Votering: Uttalelsen enstemmig vedtatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar