søndag 20. mars 2011

En forutsetning for vekst

Næringslivet i Narvikregionen er i vekst. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest.  En fullverdig fødeavdeling er avgjørende for hvorvidt personer i aldersgruppen 20-40 år velger å bosette seg i området.
   
Dersom UNN velger å gjøre fødeavdelingen ved Narvik Sykehus om til fødestue, vil dette ha helt konkrete og ødeleggende følger for oss.

Her legger vi ut uttalelser fra bedifter i Narvikregionen fortløpende etterhvert som de kommer inn, brevene sendes styret i Helse Nord HF og Helse- og Omsorgsdepartementet:

1 kommentar: