onsdag 30. mars 2011

Møte i Aksjonskomiteen tirsdag 5. april

Innkalling til nytt møte i Aksjonskomiteen 
tirsdag 5. april kl.19.30 på LO-kontoret.

1-Er fødeavdelinga reddet gjennom vedtaket i Helse Nord?
2-Må vi være forberedt på motbør fra andre instanser?
2-Eventuelt

Se Brennpunkt på Nrk 1 i kveld kl. 21.30 om kampen om lokalsykehusene.
Link til spørsmål til helseminister om vedtaket i Helse Nord. Svaret blir kanskje spennende?
Dagny

fredag 25. mars 2011

Fortsatt desentralisert fødetilbud i Helse Nord

Styret i Helse Nord vedtok torsdag 24. mars å opprettholde det desentraliserte fødetilbudet i landsdelen. Kvaliteten på tilbudet skal styrkes ved økt satsing på rekruttering av fødselsleger. Les hele artikkel hos Helse Nord

Vi vet at dere alle er klar til omkamp når som helst
- dersom dette er nødvendig, 
men for denne gang:
Takk til alle - aksjonskomite, politikere og næringsliv - som har kjempet for fødeavdelingen ved Narvik Sykehus! 

mandag 21. mars 2011

18. mars: Eva spør og Helse Nord svarer

Eva Vassdal
Sørensen
Eva Vassdal Sørensen: -"Fremover skriver i dag at "Føden" i Narvik er reddet. Er det noe dere kan bekrefte?"

Helse Nord RHF svarer:
-"Helse Nord RHF legger fram for styret en sak om hvordan arbeidet med å innføre de nasjonale kvalitetskravene for fødselsomsorgen kan gjøres framover. Utgangspunktet i forslaget er at fødeinstitusjonene skal være som i dag. Ved fødestua i Lofoten presiseres det at seleksjonskriteriene for fødestue skal gjelde. Det er ingen tvil om at det blir utfordrende for Helse Nord å oppfylle kravene, bl.a. på bemanning, men det skal brukes tid. Vi håper bl.a. et nytt rekrutteringsprogram for gynekologer i Helse Nord vil gi oss de fagfolkene vi trenger." Mvh Anne May Knudsen, Helse Nord RHF

Her kan du lese hele tråden i saken på facebook.

søndag 20. mars 2011

En forutsetning for vekst

Næringslivet i Narvikregionen er i vekst. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest.  En fullverdig fødeavdeling er avgjørende for hvorvidt personer i aldersgruppen 20-40 år velger å bosette seg i området.
   
Dersom UNN velger å gjøre fødeavdelingen ved Narvik Sykehus om til fødestue, vil dette ha helt konkrete og ødeleggende følger for oss.

Her legger vi ut uttalelser fra bedifter i Narvikregionen fortløpende etterhvert som de kommer inn, brevene sendes styret i Helse Nord HF og Helse- og Omsorgsdepartementet:

torsdag 17. mars 2011

LOs fylkeskonferanse i Nordland krever at fødeavdeling ved Narvik sykehus opprettholdes!

Anita Fjellfoss
Sekretær LO Ofoten
Flere ganger etter at Foretaksmodellen ble innført, har Helse Nord forsøkt å endre fødeavdelingen ved Narvik Sykehus til fødestue. Dette vil føre til at ca 70% av de fødende i Ofoten må reise til Harstad eller Tromsø for å føde. Det vil heller ikke bli noen mulighet for keisersnitt.

Vi kan ikke se at det er gjort vurderinger som:
- Transportkostnader
- Alternativ transport ved uvær (stengte bruer, innstilte båter med mer)
  og vanskelige værforhold.
- Hvilke merutgifter vil befolkningen bli påført?
- Hvilke kalkulert risiko for mor og barn har man lagt til grunn?
- Hvordan ser egentlig samfunnsregnskapet ut i denne saken?
- Faglig er det heller ikke noe å hente på å gjøre fødeavdelingen i Narvik om til fødestue.
  LOs fylkeskonferanse i Nordland krever at fødeavdeling ved Narvik sykehus opprettholdes!

  fredag 4. mars 2011

  Notat fra Eva Opshaug og Dagny Pettersen - For Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus

  Eva Opshaug og Dagny Pettersen
  REGJERING OG HELSEMINISTER - TA ANSVAR! 
  Vi krever at Regjering og Helseminister tar ansvar for de fødende i Narvik og Ofoten og tar i bruk § 30 i helseforetaksloven, dersom styret i Helse Nord vedtar å omgjøre fødeavdelinga til kun jordmorstyrt fødestue i Narvik. Les hele notatet

  torsdag 3. mars 2011

  Uttalelse fra samtlige partigrupper – Nordland fylkesting februar 2011

  Bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland
  -"Fylkestinget i Nordland kan ikke akseptere forslaget om å redusere fødetilbudet i Narvik og ved Lofoten sykehus. Det er fullt mulig å opprettholde disse funksjonene innenfor rammen av Helsedirektoratets nye krav til kvalitet i fødetilbudet.  Fylkestinget i Nordland ber at styret i Helse Nord og helseministeren sikrer dette."
  Votering: Uttalelsen enstemmig vedtatt.

  tirsdag 1. mars 2011

  Møteinnkalling

  Møte i Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus
  Mandag 7. mars kl 19.30 på LO-kontoret (3.etasje Folkets Hus).

  Tema:
  • Oppsummering om hva som har skjedd 
  • Hva gjør vi nå 
  • Eventuelt