lørdag 11. april 2015

Nå må det mobiliseres. På alle kanter.

Overlege Sverre Håkon Evju.
Foto: Fritz Hansen, Fremover
Overlege ved Narvik legevakt, Sverre Håkon Evju, har skrevet brev til helseministeren der han advarer mot å kutte i beredskapen.Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, framtidens syekhus og sykehusstruktur


Helseministeren har bedt om innspill i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan. I lys av min stilling som kommuneoverlege ved Narvik Legevakt, tillater jeg meg å komme med innspill, orientering og en alvorlig bekymring til Helseminister Høie sitt foreslåtte tiltak om endring i sykehusstrukturen. #blørvisaktere

søndag 15. juni 2014

UNN-planer må stoppes

– HAR SETT DET FØR: Benjamin Lischner kom til Narvik etter å ha jobbet som lege i Kiruna. Han er en av i alt 20 primærleger som har skrevet brev til Helse Nord for å få stoppet det de opplever som en nedbygging av sykehuset i Narvik – og som Lischner mener foregår etter samme modell som den som i sin tid ble brukt i Nord-Sverige. Foto: Fritz Hansen

Brev fra Allmennlegeutvalget

Vi, allmennpraktiserende leger i Narvik kommune, er sjokkert og skuffet over tanker fra ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge om en eventuell nedleggelse av de akuttkirurgiske funksjoner og innskrenkning av fødeavdelingen ved UNN Narvik.

Vi ser oss nødt å reagere på det som vi tolker som en gradvis demontering av det vitale behandlingssenteret vi har i Ofoten og indre Troms for øyeblikkelig hjelp, nemlig UNN Narvik  Les hele brevet

 

mandag 14. oktober 2013

mandag 26. august 2013

Aksjonskomitéens brev til Helseminister Jonas Gahr Støre

Narvik 24.juni 2013 
KAMPEN FOR NARVIK SYKEHUS

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus krever:
-      økt aktivitetsnivå ved UNN Narvik
-      tidligere byggestart for Nye Narvik sykehus.

UNN Narvik skal være et fullverdig lokalsykehus for befolkningen i Ofoten og deler av Midt-Troms, og betjene ei befolkning på 30-40.000.  På somatisk side omfatter tilbudet generell kirurgi/ortopedi, indremedisin, intensivmedisin, gynekologisk tilbud /fødeavdeling, røntgenavdeling og laboratorium.

Klikk her for å lese "Uttalelse fra Narvik Bystyre vedr. UNN-Narvik"

Var på pletten da statsminister Stoltenberg besøkte Narvik

- Brevet sendte vi til helseministeren i juni. 
Ta med deg en kopi, sier aksjonskomitéens Dagny Pettersen i Narvik.
- Ta med deg brevet, Jens! - Vi vil ha fortgang i planene!

Aksjonskomitéen for Narvik sykehus var på pletten da statsminister Jens Stoltenberg besøkte Narvik fredag. – Ta med deg kopien av dette brevet til helseministeren, sa Dagny Pettersen da hun fikk nærkontakt med statsministeren.  Les alt på nrk.no

tirsdag 13. august 2013

Helse Nord RHF møter aksjonsgruppene

Adm. direktør i Helse Nord, Lars Vorland,
skal møte folkelige aksjonsgrupper 7. oktober.
Helse Nord RHF inviterer folkelige aksjonsgrupper til møte 7. oktober.

Tidspunkt fra: 07.10 kl. 12:00 - 15:00
Sted:Helse Nord RHFs lokaler i Bodø

Tema denne gang vil først og fremst være:
  • Videre utvikling av strategi for Helse Nord. Se mer informasjon nedenfor.
  • Faglige utfordringer i Helse Nord
  • 2014: hvordan blir situasjonen
  • Gjennomføring av investeringene
  • Åpen post – spørsmål, innspill mv.   
Les mer her