torsdag 24. februar 2011

Næringslivet kjemper videre!

Næringslivet i Narvikregionen er i vekst og har investeringsplaner for flere milliarder de neste to årene. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest!

Næringslivet i Narvikregionen oppfordrer styret i Helse Nord til å formidle den alvorlige tilstanden ved sykehusene i Kirkenes og Narvik til sin eier og be dem bidra til å løse situasjonen. Enten gjennom tilskudd fra Nordområdemidlene, økt låneramme eller nye investeringsmidler. Vi oppfordrer til kamp mot det meningsløse i å bruke helseforetakets midler til å pusse opp bygg som snart skal settes ut av drift!  Les mer

lørdag 19. februar 2011

Nytt sykehus for UNN Narvik med fødeavdeling er en forutsetning for å kunne fortsette den gode utviklingen i Narvikregionen!


Næringslivet i Narvikregionen er i kraftig vekst og har fra år 2000 skapt 600 nye arbeidsplasser, dette uten at veksten i 2010 er tatt med. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest. Selvsagt må også vi beholde vår fødeavdeling som i følge helsetilsynet holder god kvalitet.

Fakta om næringslivet i Narvik:
Næringslivet i Narvik har de nærmeste to årene investeringsplaner for 2,755 milliarder. I tillegg kommer bygging av Hålogalandsbrua til 2,35 mrd og Northland sine planlagte utskipningsanlegg for jernmalm som er anslått til 1,5 mrd.

Les hele notatet fra Narvik og Ballangen Næringsforum - Til ordfører Karen M Kuvaas og helse og omsorgsministrer Anne-Grete Strøm-Erichsen.

fredag 18. februar 2011

Krav om igansetting av prosjektfasen for nye UNN Narvik og forsatt fødeavdeling ved UNN Narvik

Brev signert av alle 5 ordførerne i Ofoten er sendt til Styret i Helse Nord og 
Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen, Helse- og omsorgsdepartementet. 

ITS om fødeavdelinga ved Narvik Sykehus

Brev til styreleder i UNN:
-"Viser til en flere års kamp om å få beholde en forsvarlig fødeavdeling ved Narvik Sykehus for innbyggerne i Narvik og omegn. Som ansvarlig for Innotech Solars fabrikk i Narvik, der vi nå er blitt 65 ansatte i løpet av de siste 3 årene, er det med stor bekymring denne trusselen fremdeles henger over oss som bor her og som forsøker å bidra til økt bosetting gjennom bedrift og næringsetableringer".

Klikk på brevet for å lese alt fra Direktør Rune Nystad og flere ansatte ved ITS

torsdag 17. februar 2011

Vedlikehold like dyrt som nytt sykehus

Helse Nord utsetter bygging av nytt sykehus i Narvik.
– I stedet vil det koste 300 milloner kroner for å sette gammelsykehuset i stand, mener klinikksjef ved Narvik sykehus.

onsdag 16. februar 2011

Full mobilisering for sykehuset i Narvik!


Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus innkalte politikere og næringsliv til møte onsdag 16. februar i kommunestyresalen kl 17:00-18:30. Saker til behandling: Narviks nye sykehus og fødeavdeling.
En fullsatt sal var enstemmig til full mobilisering for sykehuset i Narvik!  Se: "At dæm tør!"

Storkamp om nytt nordnorsk sykehus

Foto: Arkitema og Borealis Arkitekter
Narvik og Kirkenes vil begge ha nytt sykehus snarest mulig, men trolig vil bare ett kunne bygges av gangen. Derfor er det en kamp om hvilket som skal bygges først.

mandag 14. februar 2011

Folkebevegelsen for lokalsykehusene:

Av Gunnvald Lindset, Folkebevegelsen for lokalsykehusene regionskontakt i Nord-Norge
Oppretthold fødeavdelinga i Narvik!
Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at fødeavdelinga ved sykehuset i Narvik opprettholdes, og at forslaget om nedlegging legges bort. I forrige uke kom den gledelige beskjeden fra Helse Nord om at fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund skal opprettholdes. Les hele innlegg

fredag 11. februar 2011

Interpellasjon – av Kirsti Hienn DnA

Kirsti Hienn
Fødselstilbud er kvinnevelferd
– men hva er i ferd med å skje i regionene?


Fødselsomsorg og gode fødetilbud er kvinnevelferd og kvinnekamp! Vi har kjempet for å få en god fødselsomsorg i Norge, nå ser vi at enkelte spesialister får bruke sin faglighet – uten at de har dokumentert faglig belegg for sine påstander - til å bygge ned fødselsomsorgen i Nordre Nordland og Sør-Troms, nærmere bestemt i Narvik-regionen.

Helse Nord har bebudet at de i sitt styremøte i april vil legge ned fødeavdelingen ved Narvik Sykehus. Dette er ikke en beslutning for byråkrater – men for politikerne!

torsdag 10. februar 2011

Narvik Næringsforum vil sloss for sykehuset!

Fødeavdelingen ved UNN Narvik er foreslått omgjort til fødestue.
Dette er ikke akseptabelt for næringslivet i en region som har behov for å rekruttere flere ansatte de neste årene!

Narvik Næringsforum samarbeider med mange som sloss for sykehuset, et av våre bidrag er denne bloggen for alle som vil følge saken. Les hele saken

tirsdag 8. februar 2011

Føden og Narvik nye sykehus

Av Dagny Pettersen, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
   
Vi får igjen tredd ned over hodene våre at fødeavdelinga ved UNN Narvik skal omgjøres til fødestue.

    
Det betyr at ingen førstegangsfødende får føde her og det blir ingen mulighet for keisersnitt. De fleste fødende må reise videre. Det er det dette betyr. Hva med plutselige komplikasjoner som kan skje under fødsel?  Les hele innlegget