tirsdag 12. juli 2011

Stenger føden for risiko-graviditeter

Trenger flere fødselsleger for å gjenåpne i Narvik.

Dette kommer frem i en pressemelding sendt ut i dag.
- Statens helsetilsyn konkluderer med at det ved fødeavdelingen i UNN Narvik er et misforhold mellom den planlagte virksomhet, organisering av driften og den medisinsk faglige bemanning knyttet til risikogravide. Tilsynet vurderer det som uforsvarlig å ta imot kvinner som etter den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen, defineres som risikogravide, skriver UNN i pressemeldingen. Les hele innlegg i Fremover
 

fredag 8. juli 2011

Status i rekrutteringen til Narvik Sykehus

UNN har nå fått en god del søkere som de nå skal i prosess med - til de to utlyste stillingene seksjonsleder for kirurgisk seksjon UNN Narvik og avdelingsleder for medisinsk avdeling UNN Narvik. 

Nå venter vi bare på ny utlysning av gynekologstillingene.

NRNF/Hilde