mandag 14. oktober 2013

mandag 26. august 2013

Aksjonskomitéens brev til Helseminister Jonas Gahr Støre

Narvik 24.juni 2013 
KAMPEN FOR NARVIK SYKEHUS

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus krever:
-      økt aktivitetsnivå ved UNN Narvik
-      tidligere byggestart for Nye Narvik sykehus.

UNN Narvik skal være et fullverdig lokalsykehus for befolkningen i Ofoten og deler av Midt-Troms, og betjene ei befolkning på 30-40.000.  På somatisk side omfatter tilbudet generell kirurgi/ortopedi, indremedisin, intensivmedisin, gynekologisk tilbud /fødeavdeling, røntgenavdeling og laboratorium.

Klikk her for å lese "Uttalelse fra Narvik Bystyre vedr. UNN-Narvik"

Var på pletten da statsminister Stoltenberg besøkte Narvik

- Brevet sendte vi til helseministeren i juni. 
Ta med deg en kopi, sier aksjonskomitéens Dagny Pettersen i Narvik.
- Ta med deg brevet, Jens! - Vi vil ha fortgang i planene!

Aksjonskomitéen for Narvik sykehus var på pletten da statsminister Jens Stoltenberg besøkte Narvik fredag. – Ta med deg kopien av dette brevet til helseministeren, sa Dagny Pettersen da hun fikk nærkontakt med statsministeren.  Les alt på nrk.no

tirsdag 13. august 2013

Helse Nord RHF møter aksjonsgruppene

Adm. direktør i Helse Nord, Lars Vorland,
skal møte folkelige aksjonsgrupper 7. oktober.
Helse Nord RHF inviterer folkelige aksjonsgrupper til møte 7. oktober.

Tidspunkt fra: 07.10 kl. 12:00 - 15:00
Sted:Helse Nord RHFs lokaler i Bodø

Tema denne gang vil først og fremst være:
  • Videre utvikling av strategi for Helse Nord. Se mer informasjon nedenfor.
  • Faglige utfordringer i Helse Nord
  • 2014: hvordan blir situasjonen
  • Gjennomføring av investeringene
  • Åpen post – spørsmål, innspill mv.   
Les mer her

    

onsdag 26. juni 2013

Seksjonsoverleger slår alarm

I et brev slår seksjonsoverlege på røntgenavdelingen, Jan Ole Frantzen, og seksjonsoverlege ved anestesiavdelingen? Jon Harr, alarm.
  
For lavt aktivitetsnivå
Sykehuset i Narvik har lyktes med å rekruttere mange kompetente overleger de siste årene. Nå frykter de at for lav aktivitet og for få faglige utfordringer gjør at legene søker seg bort fra Narvik. De har i flere møter på ledelsesnivå påpekt at ambisjonsnivået for UNN Narvik er for lavt.

– Vi ønsker med dette å tilkjennegi vår bekymring for sykehuset, skriver de i et brev til sykehusdirektøren.