mandag 26. august 2013

Aksjonskomitéens brev til Helseminister Jonas Gahr Støre

Narvik 24.juni 2013 
KAMPEN FOR NARVIK SYKEHUS

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus krever:
-      økt aktivitetsnivå ved UNN Narvik
-      tidligere byggestart for Nye Narvik sykehus.

UNN Narvik skal være et fullverdig lokalsykehus for befolkningen i Ofoten og deler av Midt-Troms, og betjene ei befolkning på 30-40.000.  På somatisk side omfatter tilbudet generell kirurgi/ortopedi, indremedisin, intensivmedisin, gynekologisk tilbud /fødeavdeling, røntgenavdeling og laboratorium.

Klikk her for å lese "Uttalelse fra Narvik Bystyre vedr. UNN-Narvik"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar