mandag 18. april 2011

Lokalsykehus trenger ikke akutt- eller fødetilbud, ifølge ny helseplan

Regjeringas nye Nasjonale helse- og omsorgsplan setter ikke krav om akuttavdeling eller fødetilbud ved lokalsykehus. Da er det fritt fram for å bygge ned lokalsykehusene, mener Folkebevegelsen for lokalsykehusene.  Les hele saken hos NRK

fredag 8. april 2011

07.04.11: Helseminister svarer


Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Spørsmål fra Borghild Tenden (V): 
Vil prinsippvedtaket i Helse Nord få konsekvenser for planer om kutt i føde- og akuttilbud i de andre regionene, og på hvilken måte vil helse- og omsorgsministeren følge dette opp nasjonalt?

Svar fra Anne-Grete Strøm-Erichsen: 
Regjeringens politiske plattform slår fast at fødselsomsorgen skal styrkes, og at det skal bygges ut differensierte fødetilbud. Videre legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Les hele svaret

mandag 4. april 2011

Brev fra Helse- og omsorgsdep.

Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet på brevene fra bedrifter i Narvikregionen.

ÅPEN KONFERANSE I NARVIK OM VELFERDSSTATEN

ÅPEN KONFERANSE I NARVIK OM VELFERDSSTATEN 
ONSDAG 6. APRIL KL 19-22, STUDIOSALEN I FOLKETS HUS

Er velferdsstaten truet? Er den viktig å kjempe for? Eller blir det mer markedsstyring, privatisering og private forsikringer? Hva er forskjellen?

Innleder til debatt: 
Linn Herning fra organisasjonen For Velferdsstaten

Paneldeltakere:

Karen Margrethe Kuvaas, ordfører i Narvik, AP
Kirsti Bergstø, statssekretær, SV
Torstein Dahle, tidligere leder i Rødt
Møteleder: Kjetil Moe

Frukt, kaffe og reint Narvikvann