fredag 8. april 2011

07.04.11: Helseminister svarer


Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Spørsmål fra Borghild Tenden (V): 
Vil prinsippvedtaket i Helse Nord få konsekvenser for planer om kutt i føde- og akuttilbud i de andre regionene, og på hvilken måte vil helse- og omsorgsministeren følge dette opp nasjonalt?

Svar fra Anne-Grete Strøm-Erichsen: 
Regjeringens politiske plattform slår fast at fødselsomsorgen skal styrkes, og at det skal bygges ut differensierte fødetilbud. Videre legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Les hele svaret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar