fredag 23. desember 2011

Julegave til Narvikregionen

Les gladmeldingen i dagens Fremover. Endelig er nye gynekologer på plass ved Narvik Sykehus:
Klikk på artikkel for å lese hele.

torsdag 20. oktober 2011

Møte i Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Onsdag 26. okt. kl. 19
i Salongen Folkets Hus 3. etasje

1- Referat fra landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene 8. og 9. okt i Oslo v/Dagny og Anita
2- Hvordan er ståa pr nå ved føden på Narvik sykehus v/Paul.
3- Hvordan er ståa for sykehuset generelt v/Stein
4- referat fra brukerutvalg UNN og brukerutvalg Helse Nord v/Greta og Gerd.
5- Økonomi i aksjonskomiteen v/ Greta
5- Eventuelt

Dagny

onsdag 7. september 2011

Samhandlingsreformen, kommuner og lokalsykehus

Samhandlingsreformen
trer i kraft fra 1/1 2012.
 


Samtidig skal kommunene overta ansvaret for utskrivningsklare (ikke ferdigbehandlede) pasienter fra dag en, mot dag 10 i dag. Døgngebyret for kommunene øker. Kommunene skal gradvis fram til 2016 overta ansvaret for døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp.

Hva betyr dette egentlig for lokalsykehusene? Betyr disse endringene at det blir oppbygging av sykehuslignende institusjoner som distriktsmedisinske senter samt forsterkede sykehjem på bekostning av lokalsykehusene?

At økningen i diabetes, kols og rus/psykiatri både krever bedre forebygging, behandlingstilbud og oppfølging er jo ingen uenig i. Også økningen i antall eldre, med flere demenspasienter, krever at helse- og omsorgstilbudet styrkes radikalt på flere områder. Men er samhandlingsreformen det rette redskapet sånn som den er tenkt gjennomført, der hele Norge blir et prøveprosjekt samtidig?

Krav vi må stille er:
 • Ingen nedbygging av lokalsykehusene 
 • Kommunale tilbud må komme i tillegg til, ikke i stedet for lokalsykehus 
 • Øremerkede tilskudd og nok tid som setter kommunene i stand til å bygge opp egne tilbud 
 • Pilotprosjekter i utvalgte kommuner for å høste erfaring 
 • Statlig finansiering som sikrer nødvendig rekruttering og kompetanse i kommunene 
     
En ting er å bygge veien mens du går. Det er verre å bygge båten mens du ror!

Stein Johansen, Eva Opshaug, Anita Fjellfoss, Greta Altermark, Dagny Pettersen
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus 25. aug. 2011

mandag 29. august 2011

Midlertidig endring for risikogravide ved Fødeavdelingen UNN Narvik

Info fra UNN
Statens helsetilsyn konkluderte i sommer med at UNN HF ikke sikret ivaretakelsen av det medisinskfaglige ansvaret overfor risikogravide ved føde- og gynekologisk avdeling ved Narvik sykehus i henhold til Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud-kvalitetskrav til fødselsomsorgen”.

Hovedbegrunnelsen er at UNN Narvik over lang tid bare har hatt 1,5 faste gynekologer ansatt og at en utstrakt bruk av korttidsvikarer ikke oppfattes som forsvarlig for risikogravide.

Det ble gitt varsel om at det var nødvendig å rette forholdene slik at tjenesten til de risikofødende er forsvarlig i henhold til gjeldene veileder for fødeavdelinger. Les alt her

onsdag 10. august 2011

23. august, kl 18: Åpent møte

Offentlige pensjonisters forening, Narvik, i samarbeid med Høgskolen i Narvik,
inviterer til åpent møte om lokalsykehusenes framtid.
  
Tid: Tirsdag 23. august 2011 kl. 1800
Sted: Høgskolen i Narvik, Store auditorium
   
PROGRAM:
  
1) Innledningsforedrag ved Stortingsrepresentant Geir-Ketil Hansen:
Lokalsykehusene i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
   
2) Kaffepause
   
3) Forberedte debattinnlegg (10 min.) fra
 • Aksjonskomiteen for Narvik sykehus (Dagny Pettersen) 
 • Sykepleieutdanningen, Høgskolen i Narvik (Åse Berit Vrenne) 
 • Tillitsvalgt for overleger, UNN, Narvik (David Nystad) 
 • Kommuneoverlegen i Narvik (Lene Stene Salberg)  
     
4) Frie innlegg fra salen
   
Helsetjenesten er for tiden gjenstand for betydelige reformer av strukturell art. Våren 2011 la Regjeringen fram tre saker som alle vil få stor betydning for framtidens helsepolitikk: Den nye Folkehelseloven, den nye Loven om kommunale helse-og omsorgstjenester og Nasjonal helse-og omsorgsplan(2011-2015).

Samhandlingsreformen står sentralt i den nasjonale helseplanen for kommende 4-årsperiode. Flere oppfatter Samhandlingsreformen som en videreføring av Foretaksreformen, og som en trussel mot lokalsykehusene. Er det grunnlag for et slikt syn? Det er bl.a. dette vi ønsker nærmere belyst. Vi har derfor vært så heldig å få Geir-Ketil Hansen som innledende foredragsholder. Som representant i Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget – og som saksordfører for Folkehelseloven – har han de beste forutsetninger til å gi oss kunnskap om disse vanskelige spørsmål.
     
Vi ønsker velkommen til et interessant møte! Det er fri adgang.
Offentlige pensjonisters forening, Narvik
Høgskolen i Narvik

tirsdag 12. juli 2011

Stenger føden for risiko-graviditeter

Trenger flere fødselsleger for å gjenåpne i Narvik.

Dette kommer frem i en pressemelding sendt ut i dag.
- Statens helsetilsyn konkluderer med at det ved fødeavdelingen i UNN Narvik er et misforhold mellom den planlagte virksomhet, organisering av driften og den medisinsk faglige bemanning knyttet til risikogravide. Tilsynet vurderer det som uforsvarlig å ta imot kvinner som etter den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen, defineres som risikogravide, skriver UNN i pressemeldingen. Les hele innlegg i Fremover
 

fredag 8. juli 2011

Status i rekrutteringen til Narvik Sykehus

UNN har nå fått en god del søkere som de nå skal i prosess med - til de to utlyste stillingene seksjonsleder for kirurgisk seksjon UNN Narvik og avdelingsleder for medisinsk avdeling UNN Narvik. 

Nå venter vi bare på ny utlysning av gynekologstillingene.

NRNF/Hilde

lørdag 4. juni 2011

Føden igjen i fare

FREMOVER: Fylkeslege, Caroline Olsborg, i Troms slår alarm etter store bemanningsproblemer på føden både i Narvik og Harstad. Fylkeslegen har skrevet brev om bemannings-situasjonen til direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen.  Les mer her

Vil fjerne føden i Harstad og Narvik

HARSTAD TIDENDE: Den politisk ledelsen i helse– og omsorgsdepartementet vil legge ned fødeavdelingene i Harstad og Narvik.
Les mer her

fredag 20. mai 2011

Ledige stillinger ved Narvik SykehusTittelKommuneArbeidsgiverSøknadsfrist
Tilkallingsvikarer NordlandsklinikkenNarvikUniversitetssykehuset Nord-Norge HFsnarest
Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling NarvikNarvikUniversitetssykehuset Nord-Norge HF08.06.2011
PsykologNarvikUniversitetssykehuset Nord-Norge HF08.06.2011
Psykolog, Allmennpsykiatrisk klinikk, Senter for psykisk helse Ofoten, VOP NarvikNarvikUniversitetssykehuset Nord-Norge HF08.06.2011
Seksjonsleder, Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken, Kirurgisk seksjon NarvikNarvikUniversitetssykehuset Nord-Norge HF08.06.2011
Lege i spesialiseringNarvikUniversitetssykehuset Nord-Norge HF17.06.2011
Overlege, indremedisinNarvikUniversitetssykehuset Nord-Norge HF17.06.2011
Prosjektleder - Narvik, Drifts- og eiendomssenteretNarvik,TromsøUniversitetssykehuset Nord-Norge HF01.07.2011

mandag 18. april 2011

Lokalsykehus trenger ikke akutt- eller fødetilbud, ifølge ny helseplan

Regjeringas nye Nasjonale helse- og omsorgsplan setter ikke krav om akuttavdeling eller fødetilbud ved lokalsykehus. Da er det fritt fram for å bygge ned lokalsykehusene, mener Folkebevegelsen for lokalsykehusene.  Les hele saken hos NRK

fredag 8. april 2011

07.04.11: Helseminister svarer


Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Spørsmål fra Borghild Tenden (V): 
Vil prinsippvedtaket i Helse Nord få konsekvenser for planer om kutt i føde- og akuttilbud i de andre regionene, og på hvilken måte vil helse- og omsorgsministeren følge dette opp nasjonalt?

Svar fra Anne-Grete Strøm-Erichsen: 
Regjeringens politiske plattform slår fast at fødselsomsorgen skal styrkes, og at det skal bygges ut differensierte fødetilbud. Videre legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Les hele svaret

mandag 4. april 2011

Brev fra Helse- og omsorgsdep.

Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet på brevene fra bedrifter i Narvikregionen.

ÅPEN KONFERANSE I NARVIK OM VELFERDSSTATEN

ÅPEN KONFERANSE I NARVIK OM VELFERDSSTATEN 
ONSDAG 6. APRIL KL 19-22, STUDIOSALEN I FOLKETS HUS

Er velferdsstaten truet? Er den viktig å kjempe for? Eller blir det mer markedsstyring, privatisering og private forsikringer? Hva er forskjellen?

Innleder til debatt: 
Linn Herning fra organisasjonen For Velferdsstaten

Paneldeltakere:

Karen Margrethe Kuvaas, ordfører i Narvik, AP
Kirsti Bergstø, statssekretær, SV
Torstein Dahle, tidligere leder i Rødt
Møteleder: Kjetil Moe

Frukt, kaffe og reint Narvikvann

onsdag 30. mars 2011

Møte i Aksjonskomiteen tirsdag 5. april

Innkalling til nytt møte i Aksjonskomiteen 
tirsdag 5. april kl.19.30 på LO-kontoret.

1-Er fødeavdelinga reddet gjennom vedtaket i Helse Nord?
2-Må vi være forberedt på motbør fra andre instanser?
2-Eventuelt

Se Brennpunkt på Nrk 1 i kveld kl. 21.30 om kampen om lokalsykehusene.
Link til spørsmål til helseminister om vedtaket i Helse Nord. Svaret blir kanskje spennende?
Dagny

fredag 25. mars 2011

Fortsatt desentralisert fødetilbud i Helse Nord

Styret i Helse Nord vedtok torsdag 24. mars å opprettholde det desentraliserte fødetilbudet i landsdelen. Kvaliteten på tilbudet skal styrkes ved økt satsing på rekruttering av fødselsleger. Les hele artikkel hos Helse Nord

Vi vet at dere alle er klar til omkamp når som helst
- dersom dette er nødvendig, 
men for denne gang:
Takk til alle - aksjonskomite, politikere og næringsliv - som har kjempet for fødeavdelingen ved Narvik Sykehus! 

mandag 21. mars 2011

18. mars: Eva spør og Helse Nord svarer

Eva Vassdal
Sørensen
Eva Vassdal Sørensen: -"Fremover skriver i dag at "Føden" i Narvik er reddet. Er det noe dere kan bekrefte?"

Helse Nord RHF svarer:
-"Helse Nord RHF legger fram for styret en sak om hvordan arbeidet med å innføre de nasjonale kvalitetskravene for fødselsomsorgen kan gjøres framover. Utgangspunktet i forslaget er at fødeinstitusjonene skal være som i dag. Ved fødestua i Lofoten presiseres det at seleksjonskriteriene for fødestue skal gjelde. Det er ingen tvil om at det blir utfordrende for Helse Nord å oppfylle kravene, bl.a. på bemanning, men det skal brukes tid. Vi håper bl.a. et nytt rekrutteringsprogram for gynekologer i Helse Nord vil gi oss de fagfolkene vi trenger." Mvh Anne May Knudsen, Helse Nord RHF

Her kan du lese hele tråden i saken på facebook.

søndag 20. mars 2011

En forutsetning for vekst

Næringslivet i Narvikregionen er i vekst. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest.  En fullverdig fødeavdeling er avgjørende for hvorvidt personer i aldersgruppen 20-40 år velger å bosette seg i området.
   
Dersom UNN velger å gjøre fødeavdelingen ved Narvik Sykehus om til fødestue, vil dette ha helt konkrete og ødeleggende følger for oss.

Her legger vi ut uttalelser fra bedifter i Narvikregionen fortløpende etterhvert som de kommer inn, brevene sendes styret i Helse Nord HF og Helse- og Omsorgsdepartementet:

torsdag 17. mars 2011

LOs fylkeskonferanse i Nordland krever at fødeavdeling ved Narvik sykehus opprettholdes!

Anita Fjellfoss
Sekretær LO Ofoten
Flere ganger etter at Foretaksmodellen ble innført, har Helse Nord forsøkt å endre fødeavdelingen ved Narvik Sykehus til fødestue. Dette vil føre til at ca 70% av de fødende i Ofoten må reise til Harstad eller Tromsø for å føde. Det vil heller ikke bli noen mulighet for keisersnitt.

Vi kan ikke se at det er gjort vurderinger som:
- Transportkostnader
- Alternativ transport ved uvær (stengte bruer, innstilte båter med mer)
  og vanskelige værforhold.
- Hvilke merutgifter vil befolkningen bli påført?
- Hvilke kalkulert risiko for mor og barn har man lagt til grunn?
- Hvordan ser egentlig samfunnsregnskapet ut i denne saken?
- Faglig er det heller ikke noe å hente på å gjøre fødeavdelingen i Narvik om til fødestue.
  LOs fylkeskonferanse i Nordland krever at fødeavdeling ved Narvik sykehus opprettholdes!

  fredag 4. mars 2011

  Notat fra Eva Opshaug og Dagny Pettersen - For Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus

  Eva Opshaug og Dagny Pettersen
  REGJERING OG HELSEMINISTER - TA ANSVAR! 
  Vi krever at Regjering og Helseminister tar ansvar for de fødende i Narvik og Ofoten og tar i bruk § 30 i helseforetaksloven, dersom styret i Helse Nord vedtar å omgjøre fødeavdelinga til kun jordmorstyrt fødestue i Narvik. Les hele notatet

  torsdag 3. mars 2011

  Uttalelse fra samtlige partigrupper – Nordland fylkesting februar 2011

  Bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland
  -"Fylkestinget i Nordland kan ikke akseptere forslaget om å redusere fødetilbudet i Narvik og ved Lofoten sykehus. Det er fullt mulig å opprettholde disse funksjonene innenfor rammen av Helsedirektoratets nye krav til kvalitet i fødetilbudet.  Fylkestinget i Nordland ber at styret i Helse Nord og helseministeren sikrer dette."
  Votering: Uttalelsen enstemmig vedtatt.

  tirsdag 1. mars 2011

  Møteinnkalling

  Møte i Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus
  Mandag 7. mars kl 19.30 på LO-kontoret (3.etasje Folkets Hus).

  Tema:
  • Oppsummering om hva som har skjedd 
  • Hva gjør vi nå 
  • Eventuelt

  torsdag 24. februar 2011

  Næringslivet kjemper videre!

  Næringslivet i Narvikregionen er i vekst og har investeringsplaner for flere milliarder de neste to årene. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest!

  Næringslivet i Narvikregionen oppfordrer styret i Helse Nord til å formidle den alvorlige tilstanden ved sykehusene i Kirkenes og Narvik til sin eier og be dem bidra til å løse situasjonen. Enten gjennom tilskudd fra Nordområdemidlene, økt låneramme eller nye investeringsmidler. Vi oppfordrer til kamp mot det meningsløse i å bruke helseforetakets midler til å pusse opp bygg som snart skal settes ut av drift!  Les mer

  lørdag 19. februar 2011

  Nytt sykehus for UNN Narvik med fødeavdeling er en forutsetning for å kunne fortsette den gode utviklingen i Narvikregionen!


  Næringslivet i Narvikregionen er i kraftig vekst og har fra år 2000 skapt 600 nye arbeidsplasser, dette uten at veksten i 2010 er tatt med. For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest. Selvsagt må også vi beholde vår fødeavdeling som i følge helsetilsynet holder god kvalitet.

  Fakta om næringslivet i Narvik:
  Næringslivet i Narvik har de nærmeste to årene investeringsplaner for 2,755 milliarder. I tillegg kommer bygging av Hålogalandsbrua til 2,35 mrd og Northland sine planlagte utskipningsanlegg for jernmalm som er anslått til 1,5 mrd.

  Les hele notatet fra Narvik og Ballangen Næringsforum - Til ordfører Karen M Kuvaas og helse og omsorgsministrer Anne-Grete Strøm-Erichsen.

  fredag 18. februar 2011

  Krav om igansetting av prosjektfasen for nye UNN Narvik og forsatt fødeavdeling ved UNN Narvik

  Brev signert av alle 5 ordførerne i Ofoten er sendt til Styret i Helse Nord og 
  Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen, Helse- og omsorgsdepartementet. 

  ITS om fødeavdelinga ved Narvik Sykehus

  Brev til styreleder i UNN:
  -"Viser til en flere års kamp om å få beholde en forsvarlig fødeavdeling ved Narvik Sykehus for innbyggerne i Narvik og omegn. Som ansvarlig for Innotech Solars fabrikk i Narvik, der vi nå er blitt 65 ansatte i løpet av de siste 3 årene, er det med stor bekymring denne trusselen fremdeles henger over oss som bor her og som forsøker å bidra til økt bosetting gjennom bedrift og næringsetableringer".

  Klikk på brevet for å lese alt fra Direktør Rune Nystad og flere ansatte ved ITS

  torsdag 17. februar 2011

  Vedlikehold like dyrt som nytt sykehus

  Helse Nord utsetter bygging av nytt sykehus i Narvik.
  – I stedet vil det koste 300 milloner kroner for å sette gammelsykehuset i stand, mener klinikksjef ved Narvik sykehus.

  onsdag 16. februar 2011

  Full mobilisering for sykehuset i Narvik!


  Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus innkalte politikere og næringsliv til møte onsdag 16. februar i kommunestyresalen kl 17:00-18:30. Saker til behandling: Narviks nye sykehus og fødeavdeling.
  En fullsatt sal var enstemmig til full mobilisering for sykehuset i Narvik!  Se: "At dæm tør!"

  Storkamp om nytt nordnorsk sykehus

  Foto: Arkitema og Borealis Arkitekter
  Narvik og Kirkenes vil begge ha nytt sykehus snarest mulig, men trolig vil bare ett kunne bygges av gangen. Derfor er det en kamp om hvilket som skal bygges først.

  mandag 14. februar 2011

  Folkebevegelsen for lokalsykehusene:

  Av Gunnvald Lindset, Folkebevegelsen for lokalsykehusene regionskontakt i Nord-Norge
  Oppretthold fødeavdelinga i Narvik!
  Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at fødeavdelinga ved sykehuset i Narvik opprettholdes, og at forslaget om nedlegging legges bort. I forrige uke kom den gledelige beskjeden fra Helse Nord om at fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund skal opprettholdes. Les hele innlegg

  fredag 11. februar 2011

  Interpellasjon – av Kirsti Hienn DnA

  Kirsti Hienn
  Fødselstilbud er kvinnevelferd
  – men hva er i ferd med å skje i regionene?


  Fødselsomsorg og gode fødetilbud er kvinnevelferd og kvinnekamp! Vi har kjempet for å få en god fødselsomsorg i Norge, nå ser vi at enkelte spesialister får bruke sin faglighet – uten at de har dokumentert faglig belegg for sine påstander - til å bygge ned fødselsomsorgen i Nordre Nordland og Sør-Troms, nærmere bestemt i Narvik-regionen.

  Helse Nord har bebudet at de i sitt styremøte i april vil legge ned fødeavdelingen ved Narvik Sykehus. Dette er ikke en beslutning for byråkrater – men for politikerne!

  torsdag 10. februar 2011

  Narvik Næringsforum vil sloss for sykehuset!

  Fødeavdelingen ved UNN Narvik er foreslått omgjort til fødestue.
  Dette er ikke akseptabelt for næringslivet i en region som har behov for å rekruttere flere ansatte de neste årene!

  Narvik Næringsforum samarbeider med mange som sloss for sykehuset, et av våre bidrag er denne bloggen for alle som vil følge saken. Les hele saken

  tirsdag 8. februar 2011

  Føden og Narvik nye sykehus

  Av Dagny Pettersen, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
     
  Vi får igjen tredd ned over hodene våre at fødeavdelinga ved UNN Narvik skal omgjøres til fødestue.

      
  Det betyr at ingen førstegangsfødende får føde her og det blir ingen mulighet for keisersnitt. De fleste fødende må reise videre. Det er det dette betyr. Hva med plutselige komplikasjoner som kan skje under fødsel?  Les hele innlegget

  torsdag 27. januar 2011

  Kappløp om nytt sykehus

  Foto: Arkitema og Borealis Arkitekter.
  Narvik og Kirkenes har havnet i kappløp om nytt sykehus. Den som taper må vente til etter 2020 med nybygg.