onsdag 26. juni 2013

Seksjonsoverleger slår alarm

I et brev slår seksjonsoverlege på røntgenavdelingen, Jan Ole Frantzen, og seksjonsoverlege ved anestesiavdelingen? Jon Harr, alarm.
  
For lavt aktivitetsnivå
Sykehuset i Narvik har lyktes med å rekruttere mange kompetente overleger de siste årene. Nå frykter de at for lav aktivitet og for få faglige utfordringer gjør at legene søker seg bort fra Narvik. De har i flere møter på ledelsesnivå påpekt at ambisjonsnivået for UNN Narvik er for lavt.

– Vi ønsker med dette å tilkjennegi vår bekymring for sykehuset, skriver de i et brev til sykehusdirektøren.