torsdag 20. oktober 2011

Møte i Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Onsdag 26. okt. kl. 19
i Salongen Folkets Hus 3. etasje

1- Referat fra landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene 8. og 9. okt i Oslo v/Dagny og Anita
2- Hvordan er ståa pr nå ved føden på Narvik sykehus v/Paul.
3- Hvordan er ståa for sykehuset generelt v/Stein
4- referat fra brukerutvalg UNN og brukerutvalg Helse Nord v/Greta og Gerd.
5- Økonomi i aksjonskomiteen v/ Greta
5- Eventuelt

Dagny