søndag 15. juni 2014

UNN-planer må stoppes

– HAR SETT DET FØR: Benjamin Lischner kom til Narvik etter å ha jobbet som lege i Kiruna. Han er en av i alt 20 primærleger som har skrevet brev til Helse Nord for å få stoppet det de opplever som en nedbygging av sykehuset i Narvik – og som Lischner mener foregår etter samme modell som den som i sin tid ble brukt i Nord-Sverige. Foto: Fritz Hansen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar